Home > CSR> ชมรมสานฝัน ปันน้ำใจ ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านเขาหวาย
ชมรมสานฝัน ปันน้ำใจ ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านเขาหวาย
 
 

สำเร็จลงแล้วด้วยดี  กับกิจกรรมของชมรมสานฝัน ปันน้ำใจ ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านเขาหวาย ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2557 ประธานชมรมคุณวีรวัฒน์ ,รองประธานชมรมคุณยอดชาย  และสมาชิก ขอขอบคุณมายังชาวอูเบะทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้              

 

 
Corporate Social Reponsibility