Home > CSR> UBE ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแก่งหางแมว
UBE ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแก่งหางแมว
 
 

 

 

 

 

 

ส่วนงาน HR ซึ่งนำทีมโดยคุณสธนภา ถิ่นพังงา ร่วมกับพนักงานน้องใหม่ประจำปี 2555 เข้าค่ายโครงการ “HAPPY SCHOOL” ในวันที่ 1–3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ. จันทบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และท่านฯ ทรงเสด็จเยือนอยู่เป็นนิจ เพื่อเป็นการสนับสนุน และดูแลสภาพความเป็นอยู่ต่างๆ โดยจะมีหมายกำหนดการเสด็จเยือนในคราวถัดไปใน ปี2558 อันใกล้นี้   

พวกเรารู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติงานสนองพระคุณแผ่นดิน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว ในครั้งนี้อาทิเช่น อาคารเรียนต่าง ๆ ห้องสรงส่วนพระองค์ ห้องสหกรณ์ ห้องสมุด เสาธงประจำโรงเรียน ฐานองค์พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  รวมถึงการบริจาคสื่อการเรียน การสอนในทั้ง 8 ภาควิชาหลัก ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 และอุปกรณ์กีฬา            

สุดท้ายขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการ, พนักงานทุกท่านที่ได้บริจาคทุนทรัพย์ ตลอดจนความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพนักงานทุกท่านตลอดโครงการ.

 
Corporate Social Reponsibility