Home > CSR
โครงการ “เสียเหงื่อตามรอยที่พ่อสร้าง”
25-05-2560
กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ “เสียเหงื่อตามรอยที่พ่อสร้าง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่หน่วยพิทักษ์น้ำกร่อย เพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า
 
 
โครงการรักษ์การอ่าน
09-05-2560
โครงการรักษ์การอ่าน คุณพงษ์นรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงทำกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวันปลวกเกตุ
 
 
บริษัทอูเบะ สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
09-05-2558
บริษัทอูเบะ สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ณ บ้านน้ำกร่อย เขาชะเมา จ.ระยอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2558
 
 
ชมรมสานฝัน ปันน้ำใจ ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านเขาหวาย
21-07-2557
กิจกรรมของชมรมสานฝัน ปันน้ำใจ ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านเขาหวาย ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 
 
โครงการแอโรบิคซับเหงื่อ
31-10-2556
ชมรมแอโรบิคหน้า พัน ร.7 ม.4 ต.ตะพง เมืองระยอง จัดโครงการแอโรบิคซับเหงื่อเพื่อสุขภาพ
 
 
อูเบะ จิตอาสา
31-08-2556
กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ได้จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนวัดปลวกเกตุ
 
 
อูเบะ มอบสื่อการเรียนการสอน โรงเรียน ตชด. บ้างหางแมว
28-06-2556
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลได้เป็นตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอน
 
 
UBE ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแก่งหางแมว
20-02-2555
พนักงานน้องใหม่ประจำปี 2555 เข้าค่ายโครงการ “HAPPY SCHOOL”
 
 
Youth camp 2555
20-02-2556
 
 
 
Corporate Social Reponsibility