Home > News & Events> บริษัทอูเบะรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
บริษัทอูเบะรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
 
 
ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น  งานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 โดยคุณพิฑูร พิศภา เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูรจินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     เนื่องจากที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 3 ทางบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ระบบการฝึกงาน ให้มีการมอบหมายโครงการ และ นศ.ฝึกงานต้องนำเสนอโครงการก่อนจบภาคการฝึกงาน ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนั้น ได้มีความสอดคล้องกับระบบสหกิจศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้นำเสนอชื่อ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิจารณา และได้ผ่านการพิจารณาเป็น 1 ใน 8 บริษัท จากจำนวนทั้งหมดกว่า 200 บริษัท ทั่วภาคตะวันออก
 

 

 
News Update

รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุดของ UBE GROUP