Home > News & Events
UBE Football Family
15-12-2561
วันอังคารที่ 13 พ.ย. 2561 มีการแข่งขัน UBE Football Cup 2018 นอกจากนี้ในงานได้มีการเปิดตัว UBE Football Family
 
 
บริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายไอน้ำ
01-05-2560
คุณสุกฤตย์ สุรบทโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ ดร.จรัญญา พิชิตกุล ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายไอน้ำ
 
 
สนับสนุน โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี
08-05-2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) ดร.จรัญญา พิชิตกุล ได้มอบเงินสนับสนุน
 
 
มอบเงินสนับสนุนโครงการ V-CHEPC 2015
14-05-2558
กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนแก่โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
 
 
อูเบะ ทอดกฐินประจำปี 2557
29-10-2557
29 ตุลาคม 2557 กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัท IRPC ทอดกฐินประจำปี 2557 ณ วัดปลวกเกตุ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีท่านธานี สามารถกิจ ผวจ.ระยอง,
 
 
UBE รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
01-07-2557
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน”
 
 
กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุน V-Cheps
30-05-2557
กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี สาขาวิชาปิโตรเคมี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 
 
อูเบะสานสัมพันธ์ชุมชนครั้งที่ 7
15-12-2556
กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 7 ให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่โดยรอบโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีความสามัคคี ได้เปิดโลกทัศน์
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันแม่แห่งชาติ 2556
11-08-2556
กลุ่มบริษัทอูเบะ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันแม่แห่งชาติประจำปี 2556
 
 
นิสิต ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯเยี่ยมชมโรงงาน
17-07-2555
คณะอาจารย์และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 60 คน
 
 
ปลูกป่าวันสิ่งแวดล้อมโลก
05-06-2556
กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)จัดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
 
 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีเข้าศึกษา ดูงาน
29-03-2556
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และผู้ประกอบกิจการโรงงาน เข้าศึกษา ดูงาน กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)
 
 
บริษัทอูเบะรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
04-03-2555
ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น งานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 3
 
 
 
News Update

รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุดของ UBE GROUP